Źródło

W XII wieku osiedlili się w Lipowcu w Beskidzie Śląskim przodkowie Brodów. Joszko przyszedł na świat w Istebnej i tutaj Józef Broda, jego ojciec i pierwszy nauczyciel, wprowadził go w świat muzyki i kultury góralskiej.

Koncerty z ojcem to dla Joszka wydarzenia bardzo ważne i mocne, gdyż są spotkaniem ludzi posiadających głębokie relacje osobiste, ale też – dzięki wielokrotnemu wspólnemu przebywaniu na scenie – niezwykłe relacje artystyczne.

Pierwszy koncert Joszko zagrał w wieku czterech lat. Niedługo potem wziął udział w pierwszych nagraniach. Muzyczne tradycje w rodzinie Brodów kultywują nie tylko Joszko i jego ojciec, ale także siostra Kasia i najmłodsze pokolenie w tej rodzinie – mali synowie Joszka, którzy coraz częściej pojawiają się na scenie. Razem z Brodami muzykują inni członkowie zespołu stworzonego i prowadzonego wiele lat przez Józefa Brodę.

W trakcie koncertu wykonywane są tematy i pieśni z Beskidów, głównie z Trójwsi (Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki). Wiele z tych tematów zostało odkrytych i ocalonych od zapomnienia przez Józefa i Joszka Brodów.

Artystom na scenie towarzyszy wyjątkowe instrumentarium, składające się głównie z archaicznych, pasterskich instrumentów. Są to: liść, słomka, trzcina, fujary (jedno-, pięcio-, sześciootworowa, postna, sałaska), gajdzica, koza podhalańska, gajdy istebniańsie, okaryny (kamienna, z gliny), drumle, drewniany róg pasterski, szofary (barani, z antylopy), róg węgierski, a także rzeźba Józefa Wilkonia – kopia ligawki kurpiowskiej wykonana z metalu, trąbita beskidzka prawie czterometrowej długości i inne.

Koncert jest świadectwem piękna muzyki Karpat, pokazuje jej wyjątkowe rytmy i melodyjność. Jest niezwykłym wydarzeniem artystycznym, które zaistniało dzięki doświadczeniu, wirtuozerii, wyobraźni muzycznej i silnym więziom łączących wykonawców. Za artystami na scenie stoi 800 lat historii rodziny Brodów na Śląsku Cieszyńskim. Te korzenie mają silne odzwierciedlenie w tym niecodziennym wydarzeniu artystycznym.

foto

film

Zapraszamy wkrótce

audio

Zapraszamy wkrótce